Usluge

Poslovanje naših društava  Liszt d.o.o.,  Liszt-S d.o.o. i  Liszt S02 d.o.o. usklađeno je s uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe kada na tržište stavljaju opasne kemikalije. Svako drušvo je registrirano za tu djelatnost prema lokalnim propisima države u kojoj ima sjedište.  Isto vrijedi i za evidentiranje, prikupljanje, uklanjanje i uništenje svih vrsta otpada i ambalaže u skladu s propisima o zaštiti okoline kao i zaštite na radu.

Kvalifikacije suradnika i  opremljenost skladišnog prostora zadovoljavaju uvjete da društvo Liszt d.o.o. u Republici Hrvatskoj može vršiti sljedeće usluge:

  • skladištenje manjih količina opasnih kemikalija,
  • skladištenje dodataka stočnoj prehrani,
  • izradu sigurnosno-tehničkih listova,
  • izradu deklaracija,
  • vođenje očevidnika.