Nikal

Nikal je metal srebrnog sjaja sa žućkastim podtonom, izrazito otporan na koroziju. Najvažnije područje primjene je u industriji čelika.

Nikal se dobro legira sa željezom i bakrom. Po kemijskim svojstvima dobar je katalizator, a zbog svoje otpornosti na koroziju služi za galvansko prevlačenje drugih metala. Koristi se za izradu opreme u kemijskoj i prehrambenoj industriji, za konstrukcijske dijelove u brodogradnji, za elektrolitičko niklanje, za proizvodnju određenih vrsta akumulatora kao i kompozitnih materijala.

Na tržište uobičajeno dolazi kao elektrolitski nikal, s min 99.8% Ni, u obliku rezanih katoda.

Đurđica Jurković Lovrenčić
tel: +385 1 3369933
mob: +385 98 475 254
e-mail: dj.jurkovic@liszt.hr