Olovo (Pb)

Olovo je mekan i teški metal niskog tališta i mehanički slab, ipak nekada nezamjenjiv.

Olovo se sve manje koristi zbog svoje otrovnosti, ali je još uvijek nezamjenjivo u proizvodnji akumulatora i u leguri za meko lemljenje.

Olovo dolazi na tržište u blokovima od 25 i 50 kg, ovisno o proizvođaču. Standardizirana čistoća rafiniranog olova po DIN EN 12659 je od 99,94% do 99,99% Pb. Postoji još i DIN EN 12548 / DIN 17640 2. dio za legure s dodatkom antimona, telura ili bakra.

Đurđica Jurković Lovrenčić
tel: +385 1 3369933
mob: +385 98 475 254
e-mail: dj.jurkovic@liszt.hr