Higijena mužnje

Osnovan 1985. Hypred je jedan od vodećih proizvođača na polju biosigurnosti, dezinfekcije i higijenskih rješenja u poljoprivredi. U fokusu su higijena farme i samih životinja. Posebna se pažnja poklanja proizvodnji mlijeka i to svim karikama u tom lancu jer tu se postiže mjerljiv učinak i povećava dodana vrijednost. Od 2019. godine Hypred je član velike Kersia Grupe kao odgovor na izazov da zdrava hrana treba zdrav svijet i da to zahtijeva pažnju u cijelom lancu proizvodnje, prerade i transporta od polja do stola.

Stručnost Hypredovih timova kao i kontinuirano istraživanje i razvoj  oslanjaju se velikim dijelom na iskustvo stečeno u praksi u suradnji s potrošačima odnosno stjecanju dragocjenog iskustva na terenu.  Zahvaljujući tome, kao i kontroliranoj proizvodnji,  naši su proizvodi sposobni u potpunosti odgovoriti na izazove vaše farme.

Ana Ciković, dr. med.vet.
tel: +385 (0)1 4635 850
mob: +385 (0)9894547494

e-mail: a.cikovic@liszt.hr