O nama

U fokusu su nam zadovoljstvo kupaca i zaposlenika te zaštita okoliša.

Na upite i zahtjeve kupaca odgovaramo brzo i odgovorno, prepoznajemo i anticipiramo potrebe. Naši su zaposlenici visoko motivirani  i posvećeni svojim zadacima. Permanentno se školuju.

Naši dobavljači bez iznimke su tvrtke svjetskog ugleda i dokazane kvalitete proizvoda i usluge. U suradnji s njihovim stručnjacima pružamo i tehničku podršku, a u specifičnim situacijama organiziramo prezentacije ili male radionice.

Poslovanje društva Liszt d.o.o. usklađeno je s uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe kada na tržište stavljaju opasne kemikalije. Društvo je registrirano za tu djelatnost prema lokalnim propisima države u kojoj ima sjedište. Isto vrijedi i za evidentiranje, prikupljanje, uklanjanje i uništenje svih vrsta otpada i ambalaže u skladu s propisima o zaštiti okoline kao i zaštite na radu.

Za proizvođače za automobilsku industriju važno je da kao dobavljač imamo IMDS registraciju.