Sintetski barijev sulfat i cinkov sulfid

Sintetski barijev sulfat (BaSO4) je sintezom dobiveni analog prirodnom barijevom sulfatu i služi kao bijeli pigment ili punilo kao i cinkov sulfid (ZnS). Smjesa ta dva proizvoda daje litopon (Lithopone), prvi netoksični bijeli pigment razvijen 1870. godine. Poznato je da oba proizvoda u kombinaciji sa titanovim dioksidom ili kao njegova djelomična zamjena postižu u bojama i lakovima dodatne efekte.

Đurđica Jurković Lovrenčić
tel: +385 1 467 0349
mob: +385 98 4752 54
e-mail: dj.jurkovic@liszt.hr