Kositar (Sn)

Kositar je metal otporan na koroziju, neotrovan, lako taljiv i velike električne vodljivosti.

Najšira primjena kositra je elektroplatiniranje, tj. nanošenje tankog zaštitnog sloja na recimo čelične limove.
Kositar je nezaobilazan sastojak mekih lemova i lako taljivih slitina.
Na tržište dolazi u blokovima od cca 25 kg, tipične čistoće 99,9% Sn. Uobičajeni su zahtjevi za ograničenim udjelom olova (Pb max. do 100 ppm ili 50 ppm).

Đurđica Jurković Lovrenčić
tel: +385 1 3369933
mob: +385 98 475 254
e-mail: dj.jurkovic@liszt.hr