Agroindustrija

Želimo da proizvodi vaših farmi dosegnu najvišu kvalitetu za koju se postiže najviša cijena! Zajedno, naši proizvodi izravno optimiziraju proizvodnju vaše farme: kroz kvalitetu proizvoda (mlijeko, meso itd.) s jedne strane i smanjenjem troškova (smanjenje potrošnje vode, troškova liječenja itd.) s druge strane. Biološka sigurnost vaše farme kao dodana vrijednost temelji se na globalnoj strategiji higijene i dezinfekcije. Tu su još i dodaci prehrani koji imaju funkciju da djeluju preventivno i spriječe pojavu mikrobiološkog poremećaja na način da u ključnom trenutku proizvodnog ciklusa zadovolje metaboličku potrebu životinje dodatkom odgovarajućeg nutrienta.

  • Higijena u mljekarstvu
  • Dodaci prehrani za zdravlje krava i teladi