Sintetski kaučuk

Kaučuk je polimerna tvar i temeljna sirovina za proizvodnju gume i gumenih proizvoda. Sintetski kaučuci dobivaju se polimerizacijom organskih spojeva, imaju slična svojstva kao i prirodni.

Ovisno o kemijskoj osnovi (npr. butadien, stiren, izobutilen, etilen, propilen, akrilonitril i dr.) sintetski kaučuci imaju različita svojstva koja određuju njihovu primjenu, npr. otpornost na habanje, na starenje, na ulja ili otapala.

Silvano Božić
tel: +385 1 336 9934
mob: +385 99 247 4666
e-mail: s.bozic@liszt.hr