Punila za gumene smjese

Aktivna punila su nezaobilazni sastojak svake gumene smjese i imaju važan utjecaj na svojstva gotovog gumenog proizvoda. U upotrebi su crna (čađa) i bijela punila (silika, SiO2).

Silvano Božić
tel: +385 1 336 9934
mob: +385 99 247 4666
e-mail: s.bozic@liszt.hr