Centrifugirani prirodni lateks

Prirodni lateks je bijela smola koja se cijedi iz drveta kaučukovca. Centrifugiranjem te smole (mlijeka) dobiva se koncentrat, zapravo vodena disperzija kaučukovih čestica, s oko 60% suhe tvari koja se stabilizira dodatkom 0,29 – 0,6 % amonijaka. Uz dodatak sredstava za kontroliranu koagulaciju to je sirovina iz koje se postupkom umakanja kalupa te sušenjem na povišenoj temperaturi proizvode tanki i rastezljivi proizvodi kao kirurške rukavice, dječje dudice, baloni, kondomi i slično. Na tržište dolazi u bačvama od 200 kg ili kontejnerima.

Silvano Božić
tel: +385 1 336 9934
mob: +385 99 247 4666
e-mail: s.bozic@liszt.hr