Prirodni kaučuk

Prirodni kaučuk je osušeni mliječni sok (lateks) iz tropskog drveta kaučukovca koje se pretežno uzgaja na plantažama u jugoistočnoj Aziji.

Silvano Božić
tel: +385 1 336 9934
mob: +385 99 247 4666
e-mail: s.bozic@liszt.hr