Predvulkanizirani prirodni lateks – tekuća guma za kalupe

Prirodni tekući lateks s već ugrađenim sustavom vulkanizacije je takozvani predvulkanizirani lateks. Taj proizvod je inače poznat i kao tekuća guma za kalupe.

Silvano Božić
tel: +385 1 336 9934
mob: +385 99 247 4666
e-mail: s.bozic@liszt.hr