Elektroindustrija

Kao najbolji vodič elektriciteta i topline nakon srebra, bakar odnosno proizvodi od bakra neizostavan su dio sustava proizvodnje, prijenosa i korištenja električne energije, a u proizvodnji dijelova vjetroelektrana, solarnih panela i transformatora dokazala se funkcionalnost i efikasnost strukturalnih ljepila.

  • Električni kabeli
  • Elektrodistribucija, rasklopna postrojenja, sabirnice, osigurači…
  • Transformatori, konektori, izmjenjivači topline, inverteri itd.
  • Vjetroelektrane
  • Solarni paneli