Dodatci prehrani

HY-DIET potiče potencijale vaših životinja.

Jačanje otpornosti i smanjenje rizika za probleme zdravlja životinja su ciljevi koje Vam pomažemo ostvariti našim programom HY-DIET. Naša prehrambena rješenja podržavaju metabolizam vaših životinja u ključnim razdobljima: telenje, suhostaj, reprodukcija, odbiće itd. Pokrivaju specifične potrebe i osiguravaju veću produktivnost uz očuvanje zdravlja životinja, što jamči profitabilnost.

U našem HY-DIET programu naći ćete odgovarajući dodatak za važne prehrambene ciljeve kao npr. prevenciju rizika od mliječne groznice.

Naši prehrambeni dodatci dolaze u različitim oblicima (prašci, gelovi, bolusi itd.) koji odgovaraju specifičnoj uporabi i starosti vaših životinja.

Ana Ciković, dr. med.vet.
tel: +385 (0)1 4635 850
mob: +385(0)99 454 7494
e-mail: a.cikovic@liszt.hr